Faaliyet Alanları

Aile Hukuku
19 Sep
Aile Hukuku

Miras Sözleşmeleri İle Vasiyetname Hazırlanması, Tenkis- Tanıma Davaları,

Medeni Hukuk
16 Aug
Medeni Hukuk

Medeni haklar, bir ülkede herkesin cinsiyet ve uyrukluk ayrımı yapılmadan sahip olduğu haklardır.

İdare Hukuku
19 Aug
İdare Hukuku

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalı

Miras Hukuku
21 Feb
Miras Hukuku

Türk Hukuk sistemi içerisinde mirastan pay alacak kişiler belirlenirken zümre sistemi esas alınmıştır

İcra İflas Hukuk
27 Aug
İcra İflas Hukuk

İcra İflas Hukuk

Ticaret hukuku
19 Sep
Ticaret hukuku

 Her türlü alan adı tescili hizmeti ücretsiz olarak adınıza yapılır