Faaliyet Alanları

Aile Hukuku

Miras Sözleşmeleri İle Vasiyetname Hazırlanması, Tenkis- Tanıma Davaları,

Medeni Hukuk

Medeni haklar, bir ülkede herkesin cinsiyet ve uyrukluk ayrımı yapılmadan sahip olduğu haklardır.

İdare Hukuku

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalı

Miras Hukuku

Türk Hukuk sistemi içerisinde mirastan pay alacak kişiler belirlenirken zümre sistemi esas alınmıştır

İcra İflas Hukuk

İcra İflas Hukuk

Ticaret hukuku

 Her türlü alan adı tescili hizmeti ücretsiz olarak adınıza yapılır